Værdier

Trygt og fordomsfrit – Vi arbejder for at skabe en fortrolig og tryg atmosfære, hvor de unge føler, at der er plads til at dele deres tanker uden fordomme.

Guidende – Vi skal ikke presse noget ned over hovedet eller være moraliserende, men tilstræber at informere og snakke med de unge. Så de er bedst muligt klædt på til at tage beslutninger i deres eget liv for eget og andres bedste.

Lærerig og Underholdende – Man skal få noget ud af vores undervisning. En forudsætning, for at de unge får noget ud af vores undervisning, er at de finder den interessant og underholdende. Gennem forskellige øvelser og andre redskaber gør vi undervisningen inkluderende og relevant for de unge.

Samarbejdende – Vi søger samarbejde for at nå vores mission og for at styrke vores egen viden. Derfor ønsker vi at samarbejde med alle aktører indenfor seksualundervisning området: lærer, sundhedsplejersker, skoler, kommuner og andre aktører.

8 ungeguider

Comments are closed