Seksualundervisning – lovgivning, faghæfte 21 og WHO

Seksualundervisning er en del af folkeskoleloven.
§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:
Stk. 2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab,

Ungeguidernes undervisning er lavet med øje for Undervisningsministeriets Fælles Mål  for seksualundervisning, (tidligere faghæfte 21).
Eksempelvis er fagformål stk. 3 også centralt I Ungeguidernes undervisning.
I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Ungeguidernes arbejder ud fra WHO’ definition af seksuel sundhed.

Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, følelsesmæssig, og social velbefindende i forhold til seksualitet. Det er ikke blot fravær af sygdom.

Seksuel sundhed indebærer en positiv og respektfuld tilgang til menneskelig seksualitet og er derfor en essentiel del af den reproduktive sundhed. Den omfatter integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale aspekter på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og almenmenneskelige relationer.

Ungeguidernes værdier er forankret i WHO´s rammer for udvikling af seksuelle sundhedsprogrammer.
Viden og informationer om seksuel sundhed givet ved undervisning er essentiel for folks seksuelle sundhed.
Den bedste måde at sikre at unge mennesker lærer og adopterer en sund seksuel adfærd, og mindsker risiko for dårlig seksuel sundhed, er at give dem undervisning om sex og personlige forhold.
Korrekt, evidens-baseret, passende seksuel sundheds information og rådgivning skal være tilgængelig for alle unge, og bør være fri for diskrimination, kønsfordomme og stigmatisering.
Sundhedsudbydere har en vigtig rolle i at skabe et sikkert, fordomsfrit, fortroligt atmosfære, hvor folk føler at de frit kan dele bekymringer og problemer relateret til seksualitet.(1)

mere end kondom header

(1)Udpluk oversat fra WHOS´s rapport ´Developing sexual health programmes´.

Comments are closed