Det var engang seksualoplysning – Seksuel Hygiejne og Voldtægt

”En Kvindes Angivelse af at være blevet voldtaget bør modtages med største Skepsis. Det er praktisk talt umuligt at udføre et Samleje med en Kvinde, der sætter sig til Modværge. ”

seksuel hygiejne

Bogen Seksuel Hygiejne blev udgivet i 1940érne og -50érne.
Dette eksemplar fra 1945 blev købt af et nygift par i Skanderborg, som syntes de manglede viden om sex. De havde ikke nogen at snakke med, så det her var efter sigende BOGEN man købte, når man manglede viden på det område. Forfatteren Axel Tofte har skrevet den danske udgave af den oprindelige schweiziske ”Unser Geschlectleben”(Vores Seksualliv). Han syntes, at der herskede uvidenhed på seksuel området, som forvoldte mange ulykker og smerter. Bogen skulle så sprede oplysning, og derved skabe øget harmoni og lykke.

Målet var ædelt og man kan glæde sig over, at der blev udgivet en håndbog om seksualoplysning og at folk ville købe den i Danmark. Den er fyldt med beskrivelser og viden om krop og seksualitet, som dog bærer præg af at både tid og viden var en anden. Vi er kommet videre og vi er blevet klogere.

Det gælder altså også, når vi snakker om voldtægt. Voldtægt var også dengang ulovligt og da bogen blev skrevet kunne det give optil 16 års fængsel, endda livstid ved særdeles skærpende omstændigheder.

Men i ”Seksuel Hygiejne” står:

”Oppefra beskyttes Kønsorganerne af Kroppen, nedefra og fra Siderne af de stærkeste af alle muskler, Laarmusklerne. Desuden er Skedeaabningen yderligere dækker af Skamhaarene og de store og smaa skamlæber. At trænge ind i Skeden er som Følge af disse Beskyttelsesforanstaltninger ikke helt let og mod Kvindens Vilje umuligt. En Kvindes Angivelse af at være blevet voldtaget bør modtages med største Skepsis…”

Det er lidt fortvivlende, at man for 60 år siden kunne købe en seksualoplysningsbog, hvor der står at det skulle være nærmest fysisk umuligt at udføre vaginal voldtægt. Seksuel Hygiejne er godt bevis på at skråsikkerhed er en farlig ting, selvom intentionen er god.

De fleste vil i dag møde bogens opfattelse med hovedrystelse. Nogle vil endda grine, da det er for absurd til at tage alvorligt. Vi er kommet videre og blevet klogere, men vi skal endnu længere.lemmets indførelse

Comments are closed