Den seksuelle lavalder – Hvornår må man have sex?

*Dette indlæg er fra 2017. Der er kommet ny lovgivning på området siden. Indholdet er altså udtryk for hvordan lovgivningen så ud på daværende tidspunkt.

Mange vil svare 15 år, men er det helt rigtigt?

I Straffeloven står der rigtigt nok, at man kan straffes, hvis man har samleje eller andet seksuelt forhold med en under 15 år. Men hvad indebærer det og hvad handler den lov egentlig om? Her er der en lille uddybning:

  • Det handler faktisk ikke om, hvor gammel man skal være for at have sex.
  • Det er ikke ulovligt for to 14-årige at have sex med hinanden. (også fordi de er under den kriminelle lavalder.)
  • En der lige er fyldt 15 bliver heller ikke straffet for at have sex med en på 14 år. Hvis man snakker om to jævnaldrende og jævnbyrdige mennesker, bliver ingen straffet.*
  • Den yngste kan aldrig blive straffet ud fra denne lov.
  • Loven om voldtægt gælder stadig, og hvis der yderligere er tale om det, kan det dømmes endnu hårdere.
  • Hvis barnet er under 12 år betragtes det som voldtægt, og kan altså også dømmes endnu hårdere.

Selvom man siger, at 15 år er den seksuelle lavalder, er der stadig nogle ting, som gælder helt op til 18 år. Her handler det ligeledes ikke om, at den under 18 år kan straffes, men om hvad andre kan straffes for:

  • Det er ulovligt at have sex med en ung helt op til 18 år, hvis den voksne f.eks. er lærer eller træner for barnet.
  • Det er ligeledes ulovligt, hvis man groft udnytter sin alder og erfaring til at forføre en person under 18 år til noget seksuelt.
  • Hvis der er tale om porno eller betaling for sex, er grænsen også 18 år, da man ligeledes kan straffes for sin medvirken til at en under 18 år deltager.

Det er altså ikke helt så simpelt. Vi kan ikke bare sige, at den seksuelle lavalder er 15 år. Men at kalde det ‘den seksuelle lavalder’ er også lidt mærkeligt. For det begreb bruges ikke i lovgivningen og hvad betyder det egentlig? På engelsk bruges i stedet begrebet ”Age of consent”(alder for samtykke). Det giver mere mening, da lovgivningen netop handler om hvornår vi som samfund vurderer, at man er gammel nok til selv at give samtykke til sex mm. Dette begreb ville også give god mening ift. det der ligger i danske lovgivning.

Med den danske lovgivning har man yderligt ønsket at ulovliggøre nogle seksuelle forhold, som ikke går under voldtægtslovgivningen. Man har ønsket at beskytte mere eller mindre seksuelt uerfarne unge mod at blive udnyttet af mere erfarne og modne voksne. Det er svært at lovgive ud fra erfaring og modenhed, så derfor er der kommet en specifik alder på.

 

At alderen lige er endt på 15 år og delvist 18 år, er der flere grunde til og alderen varierer da også fra land til land. Det bliver selvfølgelig diskuteret om, der skal ændres i alderen, men de seneste år har det ikke fyldt meget i Danmark og der har ikke været nogle konkrete forslag om at sætte alderen hverken op eller ned.

 


Noter

Når vi bruger ordet sex, snakker vi om alle former for sex og andre seksuelle forhold, som også dækker over berøring af hinandens kønsorganer.

* Når man ser helt firkantet på straffeloven, kan det ses som en forbrydelse, hvis en 15-årig har sex på sin fødselsdag med sin 14-årige kæreste, som bliver 15 en uge efter. Men i praksis vil der aldrig blive rejst en sag. Hvis der kommer en sag, hvor det måske er en 14,5-årig og en 16-årig, der har haft sex. Vil den 16-årig som regel ingen straf få og det vil heller ikke komme til at stå i straffeattesten. Loven er ikke til for at jævnbyrdige og jævnaldrende unge ikke må have nogen form for seksuel kontakt.

Kilder: Dansk straffelov Paragraf §216- 236 (særligt fokus på §216 og §222-228) og Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I 2012 Betænkning nr. 1534

Denne artikel indeholder beskrivelser af straffelovsparagraffer. Hvis disse skulle ændres opdateres artiklen. Ungeguiderne 2017

 

 

Comments are closed